بلاگ

 گوش، حلق و بینی در دوران سالمندی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

انسان‌ها دارای دو سن تقویمی و فیزیولوژیک هستند اما سن فیزیولوژیک الزاما با سن تقویمی منطبق نیست و مطالعات و علم ثابت کرده با داشتن زندگی سالم می‌تواند روند فیزیولوژی سن را به تاخیر انداخت؛ یعنی با داشتن زندگی سالم می‌توان کاری کرد تا مشکلات همه نقاط بدن از جمله گوش، حلق و بینی که در دوران سالمندی آشکار می‌شوند، دیرتر ظاهر شوند. تاثیرات خوش‌خیم روند کهولت سن روی گوش، حلق و بینی از این قرار است:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یک فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت، عوارض و همچنین فواید تزریق بوتاکس را تشریح کرد.

بابک ساعدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عوارض تزریق بوتاکس گفت: بوتاکس، بیشترین تاثیر خود را بر یک سوم فوقانی صورت و نقاطی که خطوط اخم یا چشم‌ها نمایان می‌شوند، می‌گذارد. اگر این کار به صورت فراگیر در جامعه استفاده شود، افراد را دچار مشکل ارتباطی می‌کند. مردم زمانی متوجه احساسات شخص مقابل خود می‌شوند که حالت‌های عضلات صورت مانند اخم را ببینند.با این وجود ممکن است آنها توانایی خود را در ابراز احساسات از دست بدهند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مصاحبه روزنامه خراسان با دکتر بابک ساعدی فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت و بینی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

از اوایل پاییزکه هوا کم کم رو به سرد‌شد‌ن می رود‌ بیشتر از هر زمانی اطرافیان و خود‌مان د‌ر معرض را ابتلا به سرما خورد‌گی میبینیم از گلود‌رد‌های صبحگاهی تا سرفه و عطسه د‌ر طول روز تا علایم شد‌ید‌ تر و بروز کامل بیماری... همه ما تجربه ابتلا به این بیماری که د‌ر واقع مجموعه از علایم و د‌رد‌ های مختلف است را د‌اشته ایم د‌ر این شرایط از د‌وستان تا خانواد‌ه هر کد‌ام بنا به تجربه شخصی راهکارهایی را به ما توصیه می کنند‌ سوال اینجاست که ایا این بیماری د‌ر تمامی افراد‌ به یک شکل د‌رگیری ایجاد‌ می کند‌ و راه های د‌رمانی یکسان است؟!