جراحی گوش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اتوپلاستی


عمل فوق در مورد گوشهای برجسته و یا loop ear انجام میشود. بهتربن زمان انجام آن قبل از سن مدرسه است.

otoplasty