جراحی زیبایی گوش

گوشهای برجسته

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از جمله انومالی های مادرزادی گوش می باشد ، که حدود 5% از جمعیت طبیعی جامعه را درگیر می کند .

الگوی وراثتی در این بیماری مشاهده شده است.

علت این مشکل به دو دسته بزرگ تقسیم می شود: علت اول عدم تشکیل چین بر روی قسمت فوقانی گوش می باشد، و علت دوم ، تکامل بیش از حد غضروف کونکا ( قسمت میانی ) گوش می باشد که باعث بر جستگی و برون زدگی گوش می شود.

زمان مناسب تصحیح این عمل قبل از مدرسه می باشد ( 6 تا 7 سالگی )

جهت تصحیح مشکل فوق ، نیاز به عمل از پشت گوش می باشد ، که بخش های اضافه تکامل یافته ، تصحیح و چینهایی که تشکیل شده است باز سازی می شود.

با پیشرفتهای جدید انجام شده، بیشتر عملها به سمت حفظ غضروف تا بر داشتن ان می باشد.

زاویه گوش و استخوان سر نیز با بخیه ترمیم و تنظیم می گردد.

انتظارات بیمار می تواند بر طرف شدن برجستگی وطبیعی شدن ظاهر گوش می باشد.اما قرینگی کامل گوشها تقریبا به سختی ایجاد می شود.